Những thói quen của người làm việc nhanh và người làm việc chậm – 仕事が速い人と仕事が遅い人の習慣

Những thói quen của người làm việc nhanh và người làm việc chậm

仕事が速い人と仕事が遅い人の習慣

Thông tin về tác giả:

Yamamoto Noriaki

Giám đốc điều hành văn phòng thuế, phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết.

Ông sinh năm 1970, năm 1994 tốt nghiệp ngành chính trị học đại học Waseda.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc cho công ty Yokokawa denki, tại đây ông có kinh nghiệm làm việc liên quan tới kinh doanh và cả kỹ sư. Trong thời gian làm việc, ông có học thêm để thi lấy chứng chỉ hành nghề phát thanh viên chương trình dự báo thời tiết.

 

Năm 2005 ông tách ra làm riêng và mở văn phòng tư vấn thuế. Sau đó ông chuyển hướng sang xây dựng các buổi đào tạo nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hiện tại ông tiếp tục duy trì mảng tư vấn kinh doanh, hỗ trỡ những nhóm nhỏ làm việc sao cho có hiệu quả. Hướng của ông nhắm tới đó là giúp đỡ những người kinh doanh giữ được cân bằng giữa tài chính, thời gian, quan hệ với con người để cuộc sống thêm vui

 

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách được chia ra làm 7 chương với 50 nguyên tắc. Nội dung chi tiết sau khi đọc phần mục lục chúng ta có thể nắm được phần nào. Cuốn sách tập trung viết về những bí kíp, nguyên tắc làm việc, đôi khi là những lời khuyên bằng cách đặt song song giữa cách làm của người làm việc nhanh và người làm việc chậm.

 

Nội dung được chia thành 7 mảng lớn như sau:

– Chương 1: Môi trường làm việc

– Chương 2: Cuộc sống thường ngày

– Chương 3: Cách suy nghĩ, thái độ

– Chương 4: Quản lý kế hoạch

– Chương 5: Chiến lược đối với công việc

– Chương 6: Mài giũa bản thân

– Chương 7: Giao tiếp

Bài học rút ra và tính ứng dụng

– Ai cũng có thể tìm cho mình một vài điểm có thể phù hợp để thử nghiệm và thay đổi bản thân.

– Có nhiều điều tưởng như rất bình thường nhưng khi đọc mới nhận ra hóa ra là có những cách làm việc như vậy.

– Người đọc cũng có thể tìm được những thói quen, cách làm việc không tốt để tránh.

– Cuốn sách sau 2 năm đã được nối bản hơn 100 lần, chứng tỏ đã nhận được những đánh giá cao từ độc giả. Có thể cuốn sách ăn điểm ở phần trình bày mộc mạc, dễ hiểu và đánh vào những nội dung rộng và không sâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.