Tại sao sự cố lặp lại – 事故は、なぜ繰り返されるのか

Tại sao sự cố lặp lại

事故は、なぜ繰り返されるのか

Cuốn sách chủ yếu xoay quanh vấn đề human-error (sai sót do con người) và làm thế nào để truy tìm nguyên nhân, ngăn không cho tai nạn tiếp tục lặp lại. Nội dung này gần giống với môn học về các sai sót thiết kế kỹ thuật trong trường đại học của Nhật. Sách có rất nhiều ví dụ phong phú và gần gũi với người đọc. Thông qua các ví dụ này, sách đưa người đọc tiếp cận những nguyên nhân sâu hơn của vấn đề, tai nạn và hướng dẫn cách chủ động xử lý các yếu tố “có thể” trở thành vấn đề.

 

Ví dụ trong sách tập trung nhiều vào các tai nạn giao thông, xe cộ, có lẽ một phần bởi vì những ví dụ này thân quen với đa số người đọc hơn. Tuy nhiên Human-error là một vấn đề thường thấy trong cả hoạt động công nghiệp và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt phần cuối của sách có những ví dụ và hướng dẫn để người đọc có thể lập nhóm và thử áp dụng các nội dung của sách. Do đó giá trị tham khảo và tính thực tiễn của sách rất cao.

 

Sách có chất lượng học thuật tốt và đáp ứng được nhiều đối tượng độc giả, sinh viên sắp ra trường, người đang đi làm, quản lý…

Sách gồm 5 chương:

– Chương 1:

+ Giới thiệu về những tai nạn thường xuyên lặp lại

+ Định nghĩa và phân loại Human error

– Chương 2:

+ Review về tai nạn và đối tượng, nguyên nhân

– Chương 3:

+ Khái niệm về Risk- Managements (quản trị rủi ro)

– Chương 4:

+ Các công cụ phân tích Human-factor

– Chương 5:

+ Xây dựng “văn hóa an toàn”

– Chương 6:

+ Thực hành, ứng dụng các mô hình, công cụ phân tích vào ví dụ thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published.