Loading

2018

Nghệ Thuật Đào Tạo Nhân Sự Theo Phong Cách Toyota

NGHỆ THUẬT ĐÀO TẠO NHÂN SỰ THEO PHONG CÁCH TOYOTA   Cuốn sách giới thiệu những lợi ích liên quan đến công tác đào tạo nhân lực bằng Kaizen và giải quyết vấn đề. Thông qua những câu chuyện cụ…..

Dọn dẹp theo phương thức Toyota

DỌN DẸP THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA  (Xuất bản tháng 3/2018)   – Cuốn sách có tính ứng dụng cao đối với độc giả mới đi làm. Những kinh nghiệm được nêu trong sách phù hợp với nhiều công ty, có…..