Loading

TIỂU THUYẾT

Cửa tiệm của những lá thư – 手紙屋

Cửa tiệm của những lá thư 手紙屋 Tác phẩm dạng tiểu thuyết, viết về Ryota, chàng trai sinh viên năm cuối đại học đang bắt đầu đi tìm việc làm. So với nhiều bạn bè đã được các công ty…..

Đạt được ước mơ – 夢を叶えるゾウ

Đạt được ước mơ 夢を叶えるゾウ Nhân vật chính là một nhân viên quèn với cuộc sống nhạt nhẽo lặp lại hàng ngày. Cậu đã đọc rất nhiều sách kỹ năng với nỗ lực thay đổi bản thân. Tuy nhiên vì…..