Loading

2016

Nghệ Thuật Làm Việc Cho Ra Kết Quả Của Toyota

NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC CHO RA KẾT QUẢ CỦA TOYOTA    1. Tác giả là ai? Tác giả Wakamatsu Yoshihito là một cựu nhân viên tại Toyota và cũng là tác giả quen thuộc đối với dòng sách về Kaizen……

Nghệ Thuật Làm Việc Tuyệt Vời Của Toyota

NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA  – Công đoạn trước là ân nhân, công đoạn sau là khách hàng. – Hãy suy nghĩ để tất cả cùng có được lợi ích, đừng để ai đó phải chịu thiệt…..

Nghệ Thuật Kaizen Tuyệt Vời Của Toyota

NGHỆ THUẬT KAIZEN TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA   1. Sơ lược về nội dung sách và thông tin tác giả Tác giả Yoshihito Wakamatsu – sau khi vào làm việc tại công ty Công nghiệp Xe hơi Toyota (tiền thân…..

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota

 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA Trong cuộc sống có vô vàn vấn đề từ to đến nhỏ cần ta phải giải quyết hằng ngày. Có vấn đề lớn khiến bạn phải đau đầu, có vấn đề nhỏ…..