Loading

2017

Thất Bại Học Của Toyota

THẤT BẠI HỌC CỦA TOYOTA Thất bại là không tốt. Đây là thường thức của xã hội khi suy nghĩ về thất bại. Bởi vậy chúng ta thường làm việc với suy nghĩ “không muốn thất bại”.   Nếu thất…..

Nghệ Thuật Chuẩn Bị Và Lên Kế Hoạch Theo Phương Thức Toyota

NGHỆ THUẬT CHUẨN BỊ VÀ LÊN KẾ HOẠCH THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA Dandori (sắp xếp, chuẩn bị công việc) là một khái niệm được sử dụng nhiều trong các công ty tại Nhật trong đó có Toyota. Một công việc…..