Loading

Kaizen

改善活動のキホンは、「問題に気付く」 という問題意識と、「自身にもその責任の一端があると考える」 当事者意識を持ち、自主・自律的に行動することで、経営成果につなげる事です。 改善活動では、問題を改善するという行動を行ないますが、問題を見つけることで改善に繋がり、経営成果を獲得できます。

Tìm hiểu ngay

Bài đăng mới nhất

Giải Quyết Vấn Đề Theo Phương Thức Toyota

 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA Trong cuộc sống có vô vàn vấn đề từ to đến nhỏ cần ta phải giải quyết hằng ngày. Có vấn đề lớn khiến bạn phải đau đầu, có vấn đề nhỏ…..

Thất Bại Học Của Toyota

THẤT BẠI HỌC CỦA TOYOTA Thất bại là không tốt. Đây là thường thức của xã hội khi suy nghĩ về thất bại. Bởi vậy chúng ta thường làm việc với suy nghĩ “không muốn thất bại”.   Nếu thất…..

Nghệ Thuật Chuẩn Bị Và Lên Kế Hoạch Theo Phương Thức Toyota

NGHỆ THUẬT CHUẨN BỊ VÀ LÊN KẾ HOẠCH THEO PHƯƠNG THỨC TOYOTA Dandori (sắp xếp, chuẩn bị công việc) là một khái niệm được sử dụng nhiều trong các công ty tại Nhật trong đó có Toyota. Một công việc…..